Gemeentebesturen zijn meestal verantwoordelijk voor het aangaan van een stedenband. Dat is ook in de stedenband van Vlaardingen en Moravská Třebová het geval geweest.
In 1992 bezocht vrijwel de gehele gemeenteraad van Vlaardingen Moravská Třebová. In 2005 en in 2008 was Moravská Třebová dan ook de bestemming van de jaarlijkse raadsreis. Toen bleek hoe snel de ontwikkelingen in Tsjechië gegaan zijn, waardoor de stedenband zich heeft ontwikkeld tot een vriendschapsband om elkaars cultuur te proeven en te leren van elkaars ervaringen.
Omgekeerd bezocht het gemeentebestuur van Moravská Třebová regelmatig Vlaardingen. Dat gebeurde vaak bij belangrijke evenementen, zoals Koninginnedag of de viering van de bevrijding op 5 mei.
Een belangrijk project is het vermelden waard onder het kopje politiek.
Door maatschappelijke veranderingen is de Stichting vrienden van Moravská Třebová nu losgekoppeld van de politiek en heeft de staturen aangepast.
Het is nu een zelfstandige stichting.
De Stichting Vrienden van Moravská Třebová heeft op een aantal terreinen aktiviteiten ontwikkeld;

* Gezondheidszorg m.n. ouderenzorg
* Onderwijs
* Kunst en Cultuur
* Economie
* Sport
* PolitiekGezondheidszorg en ouderenzorg

Realisatie ‘kapelletje’, een ‘snoozle-kamer’ en dagactiviteiten.


In de eerste jaren bestond de samenwerking voornamelijk in het ondersteunen van Moravská Třebová op materieel gebied: onder andere de restauratie van de indrukwekkende en waardevolle kloosterbibliotheek (in samenwerking met VB Accountants), de schenking van een ambulance en van een brandweerwagen en rolstoelen.

Tijdens een bezoek aan Vlaardingen heeft een delegatie, stafleden en begeleiders van ‘Domeèek’, een aantal instellingen bezocht. ‘Domeèek’ is een dagopvang voor verstandelijk en soms ook lichamelijk gehandicapten van 18 tot 55 jaar. Het doel is om deze mensen te leren zelfstandig te functioneren in de maatschappij en hun daarbij een zinvolle dagbesteding te bieden. Men bezocht instellingen die dat in Vlaardingen ook doen, zoals de sociale werkplaats en het Zonnehuis. Ook werd veel gesproken over het belang van een goed contact met de plaatselijke politiek.
De tijdens dit bezoek opgedane ideeën zijn omgezet in concrete zaken in ‘Domeèek’, zoals een ‘kapelletje’, een ‘snoozle-kamer’ en verdere invulling van de dagactiviteiten. Er kwam een ‘cafetaria’ waar mensen werken die op de arbeidsmarkt een zeer kleine kans op werk hebben.


Vrijwillgerwerk realiseren.


Er zijn op verzoek vanuit Moravská Třebová, besprekingen via onze stichting met Het Zonnehuis in Vlaardingen. Het betreft het onderzoeken en organiseren van vrijwilligerswerk in de zorg. Iets wat in Moravská Třebová nog niet bekend is.
De besprekingen zijn gaande en een bezoek aan Vlaardingen wordt gepland.

 

Onderwijs

Uitwisseling leerlingen basisonderwijs en voorgezetonderwijs.


Eén van de eerste en langstlopende projecten in het kader van de stedenband is de uitwisseling van scholieren. Na wederzijdse oriënterende bezoeken van docenten bezochten vanaf 1996 groepen leerlingen van het Gymnázium van Moravská Třebová en de Vlaardingse scholengemeenschap Aquamarijn met regelmaat elkaars steden.
Honderden jongeren hebben zo niet alleen met elkaar, maar ook met het onderwijs, de leefgewoonten en de cultuur in elkaars woonplaats kennisgemaakt. Vooral het feit dat zij over en weer in elkaars gezinnen logeerden droeg daar aan bij.
De uitwisseling leidde soms tot vervolgbezoeken in de privésfeer en tot onverwachte latere ontmoetingen.
Zo zei een vertegenwoordigster van Moravská Třebová bij een officieel bezoek aan Vlaardingen eens: “Ik ben hier tien jaar geleden ook al eens geweest, toen als leerling van het Gymnázium.”
De contacten op onderwijsgebied bleven niet tot de twee scholen beperkt. Tussen het Geuzencollege en de vergelijkbare instelling ISS in Moravská Třebová is het ook al gekomen tot uitwisseling van leerlingen. In 2011 is het basisonderwijs ook betrokken bij de uitwisseling.


 

Kunst en Cultuur

Cultuur.


Het leren kennen van elkaars gewoonten en levenswijze is één van de belangrijkste doelen van de stedenband.
Eén van de eerste culturele uitwisselingen kwam van het Stadskoor Vlaardingen. Dat koor onderhoudt al jaren contacten met het koor Fermáta in Moravská Třebová.
Verschillende uitwisselingen vonden plaats. Tsjechische muziekgroepen luisterden onder meer de Nederlandse Koninginnedag op, en Vlaardingse groepen, zoals showband Liberté en een doedelzakspeler luisterden het jaarlijkse evenement Kejkle a Kratochvíle op.
Een hoogtepunt was het optreden van het shantykoor ‘De muiters’ voor de Tsjechische president Václav Klaus tijdens de viering van het 750-jarig bestaan van Moravská Třebová.
De Vlaardingse beeldende kunstenaars Joop Stigter en Marjon Hoogendijk hebben in Tsjechië geëxposeerd, schilderes Hana Horská had meerdere tentoonstellingen in het Hollandiagebouw en later in Het Zonnehuis in Vlaardingen.
Ook het werk van fotografe Petra Zápecová is op diverse locaties in Vlaardingen te zien geweest. Tijdens het zomerterras heeft ook de ProcNe band van zich laten horen.

Tijdens de viering van het 760 jarige bestaan heeft de Vlaardingese band Harry and the poorboys een geweldig opgetreden gegeven in Moravská Třebová.
Zoals ieder jaar wordt er door de bestuursleden van de stichting een hollandse/vlaardingse dag georganiseerd in het laatste weekend van Augustus.
Mede om de goede band met Moravská Třebová en Vlaardingen te onderhouden. De bewoners worden getrakteerd op , ijzerkoekjes, kaas, schelvispekel en drop. Dit wordt ten dele gesponsord door Vlaardingse bedrijven die de stichting een warm hard toedragen.
Tijdens de jaarlijkse Vlaardingese dagen wordt er door een hotelier met zijn oorsprong in Vlaardingen een uitgebreid diner verzorgd voor een kleine delegatie.
Natuurlijk is er dan ook jaarlijks een feestelijk tegenbezoek vanuit Moravská Třebová tijdens het Loggerfestival in juni, nu Haring en bierfeest.

De restaurants Třebovská en Excalibur hebben Vlaardingse koks uitgenodigd om voor de bevolking van Moravská Třebová typisch Nederlandse gerechten te koken. De ‘Stam’ en ‘Het Hoogertje’ verorgde in Moravská Třebová zowel de lunch als het diner met groot succes.
Dit zorgde ervoor dat een jaar later er Tsjechische dagen waren in Vlaardingen. De koks uit de twee restaurants van Moravská Třebová zorgden voor Tsjechische gerechten in eetcafé "De Waal" en eetcafé "De Stam.
In latere uitwisselingen verzorgde de koks van Moravská Třebová een Tsjechische barbecue bij ‘De Waal’ en een uitgebreid diner in het Deltahotel.


 

Economie

Kennis delen.


Tijdens wederzijdse bezoeken is veel aandacht besteed aan contacten tussen ondernemers. Zo bezochten enkele leidende ondernemers uit Moravská Třebová hun collega’s in Vlaardingen.
Dit alles leidde tot concrete samenwerking. Een bloemenwinkel werkt samen met een collega in Vlaardingen. Ver buiten Moravská Třebová is deze winkel een begrip geworden. De productie van echte stroopwafels in Moravská Třebová is door een goede samenwerking tussen beide steden een feit geworden. De eerste contacten hierover zijn via Vlaardingen gelegd. Ook is er een uitwisseling geweest tussen restaurants; koks hebben de inwoners van beide steden inmiddels laten kennis maken met typisch lokale gerechten.
 

Sport

Sport verbroederd.


Sportuitwisselingen zijn altijd een belangrijk onderdeel van de stedenband geweest. Via de sport leggen jongeren heel makkelijk contacten met elkaar.
Er zijn uitwisselingen tot stand gekomen op het gebied van voetbal, korfbal, volleybal, fietsen en tennis.
De Vlaardingse voetbalvereniging VFC pakte de handschoen op en ging in op een invitatie van de voetbalvereniging uit Moravská Třebová. Logisch dat SK FC vervolgens door VFC uitgenodigd werd om deel te nemen aan haar fameuze internationale jeugdtoernooi.
Naast het toernooi was er ook een nevenprogramma, waardoor de voetballertjes met een "tas" vol herinneringen huiswaarts keerden.
Door bemiddeling van de Stichting Vrienden van Moravská Třebová ontstond contact tussen het damesteam van de volleybalvereniging uit onze partnerstad en de Vlaardingse volleybalvereniging Move4U. Deze vereniging nam de uitnodiging aan.
Er werd eerst gespeeld in Tsjechië, een jaar later in Vlaardingen. De volleybalteams van het Groen van Prinstererlyceum speelden ook tegen de Tsjechische dames.
Bij het eerste bezoek van Move4U aan Tsjechië ging ook een korfbalteam mee. Maar dat was helaas eenmalig, omdat de korfbalvereniging uit Moravská Třebová later ophield te bestaan. Beide steden proberen nog steeds beoefenaars van andere takken van sport (bijvoorbeeld atletiek) ook enthousiast te maken voor uitwisselingen met sporters in Moravská Třebová.


 

Politiek

Publieksinformatiecentrum.


Binnen de stedenband hebben beide gemeentelijke organisaties nauw samengewerkt.
In 2000 begon deze collegiale samenwerking met een project ter verbetering van management en communicatie in het stadhuis van Moravská Třebová. De analyses van dat project leidden tot aanbevelingen voor organisatieveranderingen.
Het meest in het oog springende gezamenlijke project leidde tot het Publieksinformatiecentrum in 2003. Dit is nu één van de meest succesvolle centra in Tsjechië.
In 2005 won het een innovatieprijs van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit succes hebben beide steden geëxporteerd naar Romny, in Oekraïne. De twee meest betrokken ambtenaren (uit Vlaardingen en Moravská Třebová) hebben hun ervaringen op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten omgezet in een handleiding die onder meer in het Turks en het Russisch zijn vertaald en die op meerdere plaatsen in de wereld wordt gebruikt.
Ze gaven ook workshops en trainingen in Rusland over dit onderwerp.
Vlaardingse ambtenaren kregen door deze projecten de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen en te werken in een andere culturele omgeving.
Dat maakte een onuitwisbare indruk.