Stichting Vrienden van Moravská Třebová

De Stichting Vrienden van Moravská Třebová heeft als doelstelling vriendschappelijke contacten te vestigen en te ontwikkelen tussen inwoners, sociale, culturele en sportinstellingen, bedrijven en dergelijke van de steden Moravská Třebová en Vlaardingen. ”

Het stichtingsbestuur van de Stichting Vrienden van Moravská Třebová bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke sectoren.
Deze Stichting heeft veel van de stedenbandactiviteiten georganiseerd. Zeker in de eerste jaren heeft Vlaardingen materiële hulp verleend.
De laatste jaren ligt het accent meer op uitwisselingen, zowel op het gebied van cultuur als sport.


Wat is een stedenband?

Gemeentebesturen waren in het verlden meestal verantwoordelijk voor het aangaan van een stedenband. Dat was ook het geval in de stedenband van Vlaardingen en Moravská Třebová.
Door maatschappelijke veranderingen is de Stichting vrienden van Moravská Třebová nu losgekoppeld van de politiek en heeft de statuten aangepast.
Het is nu een zelfstandige stichting.

Een stedenband is een formele vriendschapsband of partnerschap tussen een Nederlandse stad en een stad in een ander land. Doel van zo’n band is om kennis te delen, van elkaars cultuur te leren en/of om elkaar op een bestuurlijk niveau te ondersteunen.

Door de intensieve band tussen de steden kunnen we het beste uit beide combineren.

Projecten in Tsjechië

Speerpunten hierin zijn: Zorg, Onderwijs, Cultuur, Sport, Bedrijfsleven.

Zo zijn er in het verleden al een aantal grote projecten volbracht;