Bestuur stedenband Vlaardingen - Moravská Třebová

Gerard Kester  (gerard.kester@stedenbandvlaardingen.nl)
voorzitter

"Het is waardevol en vooral ook heel leuk om mee te werken aan deze – vaak zeer persoonlijke - internationale contacten. Het is een verrijking."

  

       Jan Hecker  (jan.hecker@stedenbandvlaardingen.nl)
       penningmeester

       “De vriendschap met Moravská Trebová heeft mijn blik verruimd en daar heb ik elke dag        plezier van.”Vacature
secretaris


Jan van Hemert  (jan.van.hemert@stedenbandvlaardingen.nl)
onderwijs

“Inzet voor de stedenband was - en is nog steeds - voor mij eennwaardevolle investering, die een royaal rendement oplevert in de vorm van kennis van elkaars cultuur, wederzijds begrip en vooral... vriendschap”John Berghaan  (john.berghaan@stedenbandvlaardingen.nl)
algemeen ondersteunend


Jan Robberegt  (jan.robberegt@stedenbandvlaardingen.nl)
cultuur

“Ik vind het erg leuk mij in te zetten voor de onderlinge contacten , zeker in de huidige tijd met allerlei internationale ontwikkelingen.”Vacature
economie


Gonnie Seen  (gonnie.seen@stedenbandvlaardingen.nl)
zorg

“Door mijn ervaring als wijkverpleegkundige, afdelingshoofd en de laatste jaren als coördinator vrijwilligerswerk in een verpleeghuis vind ik het waardevol om mijn kennis te delen op het gebied van de zorg.”


Erik de Wit  (erik.de.wit@stedenbandvlaardingen.nl)
pr en social media en website

“Aandacht voor een andere cultuur verbreedt je horizon ook met onze zusterstad is dit een mooie ervaring. Zeker als er goede contacten uit ontstaan.”